Odhady vozidel - Vladimír Zub

MENU

NOVINKY

02.10.2009
Spuštění stránek.

Zobrazit vše

KONTAKT

Adresa:
Vladimír Zub
Komenského nám. 1518/5
251 01 Říčany u Prahy
Mobil:
602 397 797
E-mail:
vzub@chello.cz

ODKAZY

Služby

V oblasti oceňování motorových vozidel poskytuji tyto služby:

 • vypracování znaleckých posudků o ceně motorových vozidel

 • vypracování znaleckých posudků o výši majetkové újmy způsobené poškozením motorových vozidel

Posudky jsou vypracovány dle znaleckého standardu č. I / 2005 v nejvyšší kvalitě, v předem dohodnutém termínu, standardně ve dvou vyhotoveních. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se znalec doví při vypracování znaleckého posudku.

Znalecké posudky jsou zpravidla vypracovány pro právní úkony občanů a organizací např.:

 • prodej a koupě
 • převod vlastnictví
 • dědické řízení
 • rozvodové řízení
 • vyřazení vozidla z majetku společnosti, event. vklad do majetku společnosti

Oceňovány jsou zpravidla tyto druhy dopravně-mechanizačních prostředků:

 • osobní, malá nákladní vozidla a motocykly
 • nákladní vozidla, autobusy, traktory, přívěsy a návěsy
 • speciální vozidla, / nákladní vozidla se speciálními nástavbami / autojeřáby, pracovní plošiny, čerpadla betonu apod.
 • nepojízdná vozidla, vraky, event. jejich části / zbytky